Katedra i Zakład
Histologii i Embriologii

  • Strona główna Kontakty Sprawy studenckie Foreign students Koło Atlas  


 

 OPIEKUN KOŁA: Dr hab. Piotr Czekaj

     


Dorobek naukowy członków koła STN

REFERATY ZJAZDOWE

PRACE PEŁNOTEKSTOWE

REFERATY NA KONFERENCJACH STN

GRANTY


Ranking Studenckich Kół Naukowych STN


W ramach prac badawczych wykonywanych w Katedrze Histologii i Embiologii członkowie Koła
mogą brać udział m.in. w:

* izolacji frakcji komórkowych,
* oznaczeniach ekspresji mRNA i białek wykonywanych techniką PCR i Western blotting,
* oznaczeniach aktywności enzymatycznych metodami biochemicznymi,
* prowadzeniu hodowli komórkowej i badaniach in vitro,
* oznaczeniach enzymatycznych metodami histochemicznymi i immunohistochemicznymi,
* ocenie uzyskanych wyników metodami densytometrycznymi.

 

Aktualnie, osoby należące do Koła uczestniczą w realizacji następujących tematów naukowych:

1. Badania zmian ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 oraz innych, niepożądanych skutków desensytyzacji przysadki mózgowej wywołanej długotrwałym podawaniem agonistów lub antagonistów receptora GnRH.
 

2. Wpływ efektu ochronnego preconditioningu, małych dawek TNF-α i niedokrwienia przerywanego krótkimi okresami reperfuzji na strukturę i wybrane funkcje wątroby szczura w przebiegu zespołu niedokrwienno-reperfuzyjnego.
 

3. Aktywność szlaków sygnałowych Notch/Ligand oraz profile ekspresji genów właściwych dla różnicowania pluripotencjalnych komórek macierzystych pochodzenia szpikowego do ekto-, endo- i mezodermalnych linii komórkowych.

 


VI Międzynarodowa i L Międzywydziałowa Konferencja Naukowa
Studentów Uczelni Medycznych
w Katowicach – Ligocie, 5 – 6 maja 2011r

The First International Conference On Microscopy Research In Nanomedicine,
 Zabrze, September 29 - 30, 2011
,

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego w Juracie,
19-22 września 2011

XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Wiśle, 20-23 września 2010

V Międzynarodowa i XLIX Międzywydziałowa Konferencja Naukowa
Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach – Ligocie, 6 – 7 maja 2010

 

Walne Zebranie Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 17 listopada 2009

 

9th FEBS Young Scientist Forum & 34th FEBS Congress:
‘Life’s Molecular Interactions’

 

IV Międzynarodowa i XLVIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa
Studentów Uczelni Medycznych w Zabrzu – Rokitnicy, 6 – 7 maja 2009

 

FEBS Advanced Course
Cytochrome P450 Systems: from Structure to Application
 Kranjska Gora, Slovenia, September 23-28, 2008

 

IX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
Szczyrk, 8-12 września 2008

 

III Międzynarodowa i XLVII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych
i II Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodej Farmacji w Katowicach – Ligocie,
7 - 8 maj 2008  

 


     
   
Copyright © 2007 Śląski Uniwersytet Medyczny     Webmaster